Realfond Brasilien förutspås en god framtid

De som aktivt följer med i börsen är medvetna om att såväl fonder som aktier i Brasilien för tillfället befinner sig i en nedåtgående spiral. Landets ekonomi har tyvärr drabbats hårt utav dåliga statsfinanser, korruptionsskandaler och fallande råvarupriser. Läget i Brasilien beskrivs som ett av de värsta på flera decennier, främst på grund av de sjunkande priserna för såväl olja som råvaror. Prognoser från flertalet finanskonsulter och banker förutspår en recession på två år. Detta innebär kortfattat att ekonomin står still medan räntorna tickar uppåt. Ser man på situationen ur en historisk synvinkel lär dock missnöjet i landet leda till reformer. Då missnöjet bland folket blir för stort brukar en förändring på politisk nivå generera till något positivt.

På realfonder.se är man självfallet oroliga över den svajiga situationen i Brasilien, men ser trots allt hoppfullt på framtiden. Till att börja med har landet en väldigt ung befolkning som satsar på att skaffa sig ordentliga utbildningar. Läs- och skrivkunnigheten för de under brazil-881119_960_72031 år ligger exempelvis över 90 procent och den snabbt växande medelklassen har kommit att bli ett draglok för landets ekonomi. Arbetslösheten har sjunkit under otroliga fem procent, vilket är en av de lägsta siffrorna någonsin. En ytterligare gynnsam faktor som speciellt intresserar realfonder.se är de enorma naturtillgångarna som jordbruksföretag drar fördel av.

Att investera i Realfond Brasilien har likt övriga fonder sina risker, men konceptet realfonder.se har tagit fram är relativt säkert. De som driver realfonden köper bördig jordbruksmark på attraktiva områden i Brasilien som förvaltas och säljs vidare med löpande avkastning efter fem år. För att säkerställa att arbetet framskrider framgångsrikt har svenska agronomer flyttat till dessa områden där arbetet förverkligas på bästa sätt. Man odlar exempelvis papaya, soja, majs och vindruvor. Dessa grödor är ständigt efterfrågade och har inte påverkats direkt utav råvaruprisernas sänkning. Vinsterna för Realfond Brasilien räknas bli stora när realfonden realiseras efter fem år, då landets ekonomi med stor sannolikhet stabiliserats.