Stora framgångar i Realfond Ryssland

Affärsidén bakom Realfond Ryssland är att köpa värdefull jordbruksmark utanför Moskva. Dock gör man inte detta i syfte att driva jordbruk eller odla havre, utan för att driva en process för omklassificering av jordbruksmarken till tomtmark som lämpar sig för husbyggen. På så sätt kan man sälja fritids- eller villatomter till allmänheten eller genomföra projekt med färdiga tillstånd åt lokala byggbolag. Målsättningen är att under en fyra års period uppnå en avkastning på otroliga 40-50 procent per år. För att detta skall förverkligas behöver dagens priser hållas på samma nivå, samtidigt som omklassificerings processen av marken behöver ske inom utsatt tid. En av de största riskerna med Realfond Ryssland är därmed att processen fördröjs eller att priserna för tomter plötsligt rasar. Potentialen är dock god och även om avkastningen inte skulle bli lika hög som planerat kan man räkna med ordentlig vinst.

Själva upplägget för Realfond RysslanКонструктивизм_в_Майданово,_город_Клин_(15887200277)d sker i form av ett aktiebolag som likvideras inom ett par år. Allmänheten har rätt till att köpa B-aktier, medan företaget styrs utav ett managementbolag som kontinuerligt fakturerar företaget. Managementbolaget satsar självfallet även egna pengar och utgörs bland annat av personer som ansvarat för IKEAs marketablering. Den minsta insatsen för allmänheten är 55 000 svenska kronor, vilket i detta sammanhang är en relativt låg summa.

Fastighetsfonden har nyligen gjort ett nytt förvärv i Klin, vilket ligger 8 mil från Moskva. Området är 30 hektar stort och har nyligen omklassificerats till byggbar mark. Realfond Ryssland planerar att planreglera den totala marken och skapa ungefär 170 villatomter för allmänheten. Varje tomt omfattar i så fall 1500 kvadratmeter och säljs som tomtmark utan hus. Man valde att köpa detta specifika markområde som redan hade omklassificerats eftersom ett pris kunde förhandlas fram som motsvarade priset för jordbruksmark. Som grädden på moset har det attraktiva området även tillstånd till gas.