Styrelsen för realfonder.se

Patrik Lindgårdh fungerar som styrelseordförande och är därtill indirekt ägare i RSM genom Natpec Invest. Tidigare har Lindgårdh arbetat som råvaruchef på Södra Timber, varit styrelseledamot i organisationen Skogsindustrierna och verkat som VD för sågverksföretaget Baro Wood. Med en utbildning som civiljägmästare grundade han år 2007 ett investeringsföretag med fokus på skogsmarker vid namn AB Custos där han förvärvat imponerande 500 skogsmarker i Baltikum. Sitt uppdrag som VD för företaget har nu avslutats, men han är fortsättningsvis styrelseledamot.

Almar Burvall är VD och styrelseledamot för Realfond Skog. Förutom denna post fungerar han även som styrelseledamot för Värendskog, Widtsköfle Sågverk och Setra Group. Han har en omfattande utbildning inom skog, men har även en examen som marknadsekonom. Kombinationen av utbildning och erfarenhet har gjort Burvall till en betydande del av styrelsen som framgångsrikt lyckats genomföra inköp av attraktiv skogsmark.

Peter Berntsson är ledamot i såväl Realfond Skog som Realfond Ryssland. På sidan om detta uppdrag är han engagerad som styrelseledamot för Gapro; ett dotterbolag till SödrakoncStapled_birch_woodernen som i dagsläget omsätter 850 miljoner kronor. Dessutom är han rådgivare för IKEA inom olika industrifrågor. Tidigare fungerade han som koncernchef i IKEA där han utvecklade industrin Swewood International. Berntsson utvecklade Swewood International från två anställda till makalösa 14.000 anställda i över 35 nyöppnade fabriker i Östeuropa. Med ett imponerande CV har han drivit realfonder.se till flertalet investeringar som genererat i hög avkastning.

Ingen av de ledande befattningshavarna har delaktighet i några ovanliga affärstransaktioner i relation till realfonder.se. Verksamheten har inte heller ställt garantier, lämnat lån eller ingått i borgensförbindelser för någon av de aktiva styrelseledamöterna. Även om Patrik Lindgårdh även är delägare av AB Custos som förvärvar skogsfastigheter i Östeuropa konkurrerar inte verksamheterna. Realfonder.se avstår från att göra direktinvesteringar i de baltiska länder där AB Custos köpt skog. Samarbetet innebär att ingen intressekonflikt uppstår. Uppstår någon jävsituation i framtiden får Lindgårdh inte delta i beslutsprocessen för de inköp som realfonder.se ämnar göra.