Varför välja realfond?

I ekonomiska kristider som dessa är det alltid en stor efterfrågan på handfasta och stabila investeringar såsom diamanter och guld. Detta för att priset på exempelvis guld inte står i direkt korrelation till börsindex och har på så sätt kommit att bli ett populärt alternativ när börsen svajar. En negativ faktor med guld är dock att det inte finns någon ständig tillväxt, utan istället spekulerar man i utbud och efterfrågan. Väljer man däremot att investera i skog eller mark på en global nivå genom realfonder kan man räkna med löpande avkastning av tillgången och en övergripande värdeökning i själva marken.

Realfond Ryssland är ett koncept som i korthet köper jordbruksmark i en radie som sträcker sig 50 mil från Moskva. Denna mark ämnar man göra om till byggmark som sedan säljs efter att de styckats till tomter. Fonden i sig förväntas ge mest i avkastning av de tre alternativ som realfonder.se erbjuder, men därmed är också riskerna störst. Framförallt med tanke på den rådande politiska situationen i Ryssland. Väljer man att placera sina pengar i denna realfond kan man dock känna sig trygg eftersom de som styr fonden exempelvis gjort samma sak för IKEA i landet.

IM000084.JPGKonceptet bakom Realfond Brasilien är att köpa jordbruksmark i de bördigaste delarna av landet. Därefter förvaltas marken och väntas ge löpande avkastning före de säljs vidare efter fem år. Det unika för denna fond är att den drivs av svenska agronomer med lång erfarenhet som flyttat till Brasilien för att förverkliga arbetet. Grödorna som man valt att satsa på är soja, majs, papaya och vindruvor. Samtliga livsmedel har en enorm efterfrågan på den internationella marknaden och när investeringen realiseras efter tidsfristen på fem år förväntas vinsten bli stor.

Det som talar för att det lönar sig att välja realfonder är därmed att tillgångarna finns kvar även om något i planen skulle gå fel. Jämför man med aktier som oftast är hårt belånade är risken betydligt mindre.